واكس كهنه كاري ريچ

کمی صبر کنید...

به منظور ایجاد تکنیک های کهنه کاری یا زیر خاکی می توان از واکس های بسیار مرغوب ریچ استفاده کنیم . به طوری که بعد از اینکه رنگ پایه روی سطح مورد نظر زده شد و کاملا خشک شد یا یک قلمو و یا حتی یک دستمال تنظیف (دستمالی که پرز به کار ندهد )  روی سطح مورد نظر واکس را زده و پاک میکنیم .

به این ترتیب روی سطح خود یک حالت کهنگی ایجاد کردیم و برای تثبیت کار می توان از کیلر و یا وارنیش استفاده میکنیم .


دسته‌بندی