ترانسفرHome Decor (هوم دكور )


ترانسفر هاي هوم دكور ريچ محصولاتي جديد و با تنوع و كيفيت بالايي مي باشند. براي استفاده از اين نوع ترانسفر ابتدا سطحي كه روي آن كار انجام مي دهيم را رنگ ترجيها روشن مي زنيم . سپس ، هنگامي كه رنگ خشك شد ، ترانسفر را از قسمت روي آن  سطح انداخته و يك تكه ابر و يا دستمال خيس روي آن مي كشيم و آرام آرام طلق ترانسفر را بر ميداريم . 

بعد از چسبانده حتما روي سطح از وارنيش و يا كيلر با كيفيت خارجي استفاده شود .کمی صبر کنید...

دسته‌بندی