دكوپاژ پشت چسب دار


اين نوع دكوپاژ براي چسباندن ديگر نيازي به چسب جداگانه ندارد و خود داراي چسب مي باشد . براي چسباندن روي سطح كافي است سطح مورد نظر را ابتدا رنگ بزنيم ،سپس ،چسب خود دكوپاژ را باز كرده و روي سطح مي چسبانيم و هواي زير آن را خارج مي كنيم .

براي تثبيت بعد از كار حتما از وارنيش يا كيلر و.... استفاده شود .کمی صبر کنید...

دسته‌بندی