دكوپاژ برنجي (اليافي )


اين نوع دكوپاژ بسيار نازك و با كيفيت بسيار بالايي است .

.براي چسباندن كاغذ دكوپاژ به جز مدل پشت چسب دار آن بايد ابتدا سطحي كه روي آن ميخواهيم دكوپاژ چسبانده شود را رنگ زمينه بزنيم،سپس ،چسب دكوپاژ را روي سطح زده و سپس دكوپاژ را چسبانده و سپس هوا را از زير آن خالي  ميكنيم . به همين راحتي اين كار انجام شدني است .نوعي دكوپاژ مانند پشت چسب  دار خود داراي چسب دكوپاژ است و ديگرنيازي به چسب ندارد و تنها زير كار  رنگ زده شود و چسبانده شود . 

براي تثبيت بعد از كار حتما از وارنيش يا كيلر و.... استفاده شود .کمی صبر کنید...

دسته‌بندی